Informace pro prodejce

Zájemci
Každý zájemce o stánkový prodej ryb  musí mít vytvořenu vlastní skupinu 4-5 lidí starších 18 let. Brigáda je vhodná spíše pro muže.

Termín prodeje a provoz stánku
Prodej probíhá převážně ve dnech  18.12.-23.12.  Na některých prodejních místech se prodej zahajuje o 1-2 dny později  nebo končí  až  24.12. cca  ve 12.00.hod. (vše domluveno předem) Na prodejním místě  jste ode dne postavení  ,,stánku“  až do jeho konečného složení a odvezení, tzn. že ,,skupina“ se stará  o stánek nepřetržitě. Přes den musí být na stánku nejméně  2-3 prodejci (dle velikosti přiděleného prodejního místa a pokud není domluveno jinak) a stánek se musí hlídat i v noci (stačí 1 osoba). Převážně v noci dochází k navážení čerstvých ryb. Noční pracovník se účastní vážení ryb a přijímá dodací listy. Systém nočního hlídání si pracovníci prodejní skupiny domlouvají sami mezi sebou. Tzn., že mají určeného ze skupiny jednoho stálého nočního pracovníka a ostatní chodí přes den. Ideální je mít u stánku přistavené vaše auto,ve kterém máte náhradní oblečení a zároveň z něho v noci střežíte stánek. Jedná se o venkovní stánkový prodej, kde na většině míst prodáváte ve stanech (teplé oblečení a vhodná obuv je opravdu nutná !!)

Lokality prodeje
Prodejní lokalitou jsou města po celé České republice. Místo prodeje se určuje s přihlédnutím na bydliště nebo místo studia zájemců . Vše se řeší vzájemnou dohodou. Při větších vzdálenostech mezi místem prodeje a místem bydliště či studia bude skupině zajištěno a uhrazeno ubytování a též bude proplaceno dopravné z místa bydliště do místa prodeje a zpět (např.lístky za vlak či bus, nebo pohonné hmoty jednoho osobního vozidla pro celou skupinu). Dopravné je domluveno předem a je zahrnuto do závěrečného vyúčtování stánku, které se uskuteční v poslední den prodeje.

Nástup na  stánek a jeho vybavení
Bude vám určen den a hodina, kdy se musíte na určené prodejní místo dostavit v minimálním počtu dvou lidí.
Na toto místo vám  bude přivezeno vybavení prodejního stánku. Zde si stánek postavíte a náš pracovník vám poradí či pomůže s instalací. Stánek je plně vybaven k prodeji tzn. stany, kádě, stoly, váhy, závaží, uzamykatelná kasička, která se přišroubuje ke stolu, koště, lopata, škrabka na led, posypová sůl, hadice, keser atd.. Pozor!! nože, brousky, ocílku, sekáčky,  škrabku na šupiny aj.  nedostáváte - musíte mít svoje!!!. Dále musíte mít kleště (kombinačky) případně šroubovák.

V případě, že si chcete přivézt vlastní prodejní stan, je nutné nás o tom co nejdříve informovat a vše předem domluvit !

Výdělky a odměny
Váš výdělek je závislý na množství prodaných ryb a na množství vykonaných služeb na rybě. Každá skupina má dle přiděleného prodejního místa stanovenou odměnu. Odměna je stanovena taxou za prodaný kg ryb, či poměrnou částkou z tržeb za vykonané služby na rybě. Odměna je zahrnuta do závěrečného vyúčtování stánku, které se uskuteční v poslední den prodeje.

Hlavním výdělkem jsou především vykonané služby na rybě. Na stánku budete mít od nás vyvěšen ceník služeb tzn. zbavení života, kuchání, zbavení šupin, zbavení ploutví. Součet těchto základních služeb na jedné rybě je cca 120,-Kč.  a převážná část této částky tvoří váš výdělek. Tyto služby tvoří převážnou část vašeho výdělku. Pokud budete dělat i jiné služby na rybě než jsou na ceníku (např. půlení, porcování, stahování, filetování aj.), dohodněte si vždy cenu služby se zákazníkem předem, aby jste předešli zbytečným konfliktům. Dále mohou být zákazníkům nabízeny služby jako je půlení, porcování, stahování, filetování (záleží na Vaší zručnosti).

Největší prodej ryb na stánku a s tím i spojená poptávka služeb na opracování kapra, je poslední dva dny prodeje. Zde je samozřejmě hodně důležitá vaše zručnost a rychlost a to jak v prodeji, tak v opracování ryb. Od toho je výrazně závislá výše vašeho výdělku. Z našich zkušeností víme, že výdělky jsou velmi dobré.

Podmínky pro přihlášení

Nepovinná podmínka pro rezervaci konkrétního prodejního místa

Jak se přihlásit
 


Jak získat další informace